Hoppa till innehåll

Ekubator AB Inlägg

Vi utökar våra tjänster med företagsförmedling

Som egenföretagare och företagsrådgivare har jag varit involverad i köp och försäljning av flertalet verksamheter och kommersiella fastigheter genom åren. Jag har även samarbete med ett par etablerade företagsmäklare.

Personligen har jag förvärvat 8 företag, plus några som inte blev av, och överlåtet 5 företag. Utöver det har jag varit involverad i många överlåtelser som företagsrådgivare åt andra personer.

För en tid sedan fick jag kontakt med en företagare i Valdemarsvik, som jag tidigare haft i rådgivning, som vill sälja delar av sin verksamhet och han undrade om jag inte ville hjälpa honom med försäljningen. Först pratade vi enbart om att hjälpa till med att skriva köpeavtalet, men det ledde till att ta hand om hela försäljningen.

Så jag tog en funderare och beslutade att erbjuda denna tjänsten som tillägg till redan befintlig verksamhet.

Så funderar du på att sälja ditt företag, eller att köpa ett företag, i Valdemarsviks kommun med omnejd är välkommen att höra av dig till mig för mera information.

Välkommen!

När är det egna aktiekapitalet förbrukat?

Driver du ett aktiebolag så har du satt in ett aktiekapital när du startade aktiebolaget. Fram t.o.m. 31/12 2019 var lägsta aktiekapital 50.000 kronor och fr.o.m. 1/1 2020 är det sänkt till 25.000 kronor. Tanken med sänkningen är bl.a. att det ska vara lättare (läs billigare) att bilda ett aktiebolag, men det finns en fara också.

Jag brukar få höra vid nyföretagarrådgivning att starta aktiebolag är bäst för då är jag inte personligt ansvarig, men det är en sanning med modifikation. Rätt utifrån att aktiebolaget är en egen juridisk person och inte som en enskild rörelse där du och företaget har samma personnummer. Fel utifrån att styrelsen är alltid personligt ansvariga för moms, arbetsgivaravgifter, avdragen källskatt och andra skatter samt att om företaget förbrukat mer än halva aktiekapitalet är man även personligt ansvarig för alla skulder som uppstår i bolaget.

Förbrukning av aktiekapitalet är detsamma som förlust så det som också är viktigt att veta om är att styrelsen, oavsett om det bara är du eller om det är många personer, måste upprätta en kontrollbalansräkning. Utifrån den kontrollen måste sedan styrelsen bestämma vad som ska göras, tillskott av ägarkapital, banklån, försäljning av tillgångar eller att det bara är en tillfällig nedgång så det reder ut sig av sig självt. Görs inte detta så blir styrelsen betalningsansvarig för bolagets skulder och vid konkurs så finns det personer som köper upp skulder och kräver enskilda styrelsepersoner att betala dem. Det senare är kanske mera vanligt vid större företags konkurser.

Här kan ni läsa mera om förbrukat aktiekapital:
https://mittforetag.com/drivaeget/bokforing-ekonomi/nar-ar-det-egna-kapitalet-forbrukat/

Läs mera om kontrollbalansräkning:
https://mittforetag.com/drivaeget/bokforing-ekonomi/vad-ar-en-kontrollbalansrakning-och-nar-behovs-den/

(Källa mittforetag.com)

Jag kan inte betala företagets fakturor!

Det har varit tufft de senaste månaderna, främst för företag inom handel och turism, där kunderna försvann över natten.
Det innebär ofta problem med likviditeten och de åtgärder som regeringen vidtagit är inte tillräckligt och dessutom inte för alla företag eller företagare.
 
Tar pengarna slut och räkningarna ska betalas är mitt tips att inte strunta i det utan att kontakta hyresvärd, leverantör, banken eller vem det kan vara och diskutera hur ni ska hantera detta läge. Det kan vara anstånd, delbetalning, amorteringsfrihet eller vid rejäl kris en nedskrivning av skulden. Gör det så tidigt som möjligt!
 
MEN STRUNTA ALDRIG ATT BETALA, risken är att fordran går vidare till Kronofogdemyndigheten.
 
Här kan ni läsa om mera tips:

Hur ska företagare agera under Coronakrisen?

Coronaviruset, COVID-19, har slagit hårt mot främst besöksnäringen där främst reseföretag, konferensanläggningar/boenden, restaurang/caféer har drabbats hårt. Över en natt försvann kunderna, konferenser och resor avbokades etc. och mångas livsverk riskerar att raseras. Även detaljhandeln, frisörer, optiker m.fl. har drabbats och butikerna gapar tomma.

Regeringens åtgärdspaket, se nedan, känns näst intill småföretagarfientliga eftersom de flesta åtgärder är antingen uppskovsbaserade med dröjsmålsränta eller inte tillgängliga. Ensamföretagare har inget skyddsnät som en anställd har. Tyvärr kommer vi se många företagskonkurser om inte virusets framfart upphör inom närmaste tiden. (önsketänkande)

Det är ”lätt” att ge råd såsom att vara aktiv och uppfinningsrik med att ändra eller utveckla sitt företags utbud av tjänster och produkter, marknadsföra sig och investera sig ur krisen. Har man inte ekonomi så är det inte lätt men att spara sig ur en kris är fel väg att ta.

Några tips är:

  • Se över fasta kostnader, telefonabonnemang, elavtal, hyresavtal etc.
  • Skylta om i butiken, städa lagret och ta fram lagervaror och sälj ut.
  • Se över företagets utbud, kan man skapa nya tjänster, tilläggstjänster, skapa paketpriser, hitta samarbeten.
  • Bearbeta kunder, befintliga och nya.
  • Marknadsföring, ”syns man inte, finns man inte”.
  • Omvärldsbevakning, kolla upp trender, kollegor/rivaler.

Andra tips är att vara försiktig med att ”låna sig ur krisen” om det inte är absolut nödvändigt och att företaget kan bära ökade räntekostnader och amorteringar när krisen är över och kunderna/gästerna återvänder.

Var inte heller rädd att fråga din revisor, bankkontakt, företagsrådgivare eller någon annan företagare du har stort förtroende för om råd.


Regeringens åtgärdspaket

Senast beslut taget 2020-04-14

Korttidspermittering: De nya reglerna innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås den 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher: Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran, skriver regeringen. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt: Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

NYTT: Likviditetsförstärkning via skattekontot Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan också få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder. Kostnaden för anståndet blir nu den så kallade basräntan på 1,25 procent för de sex första månaderna, därefter tas en avgift ut per månad som sammanlagt blir 3,1 procent istället för 6,6 procent.

Utvidgat anstånd med skatteinbetalning: Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag: För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som har fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader: Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Kravet på läkarintyg vid sjukdom avskaffas även tillfälligt.

Karensdagen slopas: Karensdagen slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna: För att undvika konkurser efter coronautbrottet lånar Riksbanken ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Och de står redo att ”vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”.

Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav: Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav från 2,5 procent till 0 procent till följd av coronaviruset, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Sänkningen uppges motsvara omkring 45 miljarder kronor. Enligt FI görs den i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

Varumärke

Nyligen var jag på en Kammardrink som anordnades av Östsvenska Handelskammare. Temat för kvällen var ”Fråga farmor för att lyckas med varumärkesarbetet”. Joakim Hedström, på Eget Förlag, gav en inspirerande, tänkvärd och ögonöppnande föreläsning.
Budskapen var flera men viktigast enligt min åsikt är att du bygger inte ett varumärke på en kvart utan det är ett långsiktigt arbete och även viktigt att involvera medarbetare.

Bara att gå hem och göra jobbet, till att börja med läsa boken Fråga Farmor.
Thomas Ekh

Jobb- och Integrationsmässa


Tisdag 22 maj 2018 genomfördes första Jobb- och Integrationsmässan i Valdemarsvik. Totalt visade cirka 25 företag och föreningar upp sina verksamheter för nyanlända.
Ekubator informerade intresserade om möjligheten till rådgivning för nyföretagare. Det var några bra möten.

Antalet företag har ökat i Valdemarsvik

Valdemarsvik fortsätter att visa höga siffror beträffande nyföretagande och företagande.
Under perioden 2010-2015 har antalet företag i Valdemarsviks kommun blivit knappt 11 procent fler. Enligt företaget Visma har 73 företag startats under perioden, vilket gör att det finns 756 registrerade företag i kommunen. Det placerar Valdemarsvik i topp fyra bland Östergötlands kommuner, Ödeshög toppar med 17,4 procents ökning. Valdemarsviks hamnar över rikssnittet som ligger på 7,7 procents ökning.
Med 756 företag är Valdemarsvik en företagarkommun med 1 företag per 10 invånare.
img_0627

Näringslivsutveckling i skärgårdsområdet i Östergötland och Västervik

Nu har vår ansökan om ett EU-finansierat projekt i skärgårdsområdet från Kolmården till Västervik lämnats in till Leaderområdet Kustlandet.

För ett år sedan fick vi på Ekubator uppdraget att göra en förstudie i skärgårdsområdet i Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner och vi har gjort djupintervjuer med företag, företrädare för företagsorganisationer, kommuner och regionen.
Kortfattat innehåller vår ansökan att under en tidsperiod av två år erbjuda företag i området mötesmöjligheter för ökat samarbete, inspiration och nätverkande, utbildningar online och på plats i företagsrelaterade ämnen, affärsutveckling, nyföretagarrådgivning och gemensam marknadsföring – allt för att stärka den enskilda företagaren i området och för att bygga en starkare gemenskap företagen emellan.
Projektansökan har redan fått uppmärksamhet, se bifogade artiklar i Norrköpings Tidningar från måndag 10 oktober 2016.
nt_artikel_20161010 nt_artikel_gryt_20161010
 
 
 
 
 
 
 

Fotnot: Krister och Anna på Gryts Varv hade inte tillträtt som nya krögare på Gryts Varv när
intervjuerna gjordes.