Kontakta oss idag för ett första möte!

Kostnadsfri rådgivning för dig med verksamhet i Valdemarsviks kommun.


Valdemarsvik fortsätter att visa höga siffror beträffande nyföretagande och företagande.

Under perioden 2010-2015 har antalet företag i Valdemarsviks kommun blivit knappt 11 procent fler. Enligt företaget Visma har 73 företag startats under perioden, vilket gör att det finns 756 registrerade företag i kommunen. Det placerar Valdemarsvik i topp fyra bland Östergötlands kommuner, Ödeshög toppar med 17,4 procents ökning. Valdemarsviks hamnar över rikssnittet som ligger på 7,7 procents ökning.

Med 756 företag är Valdemarsvik en företagarkommun med 1 företag per 10 invånare.

img_0627

Nu har vår ansökan om ett EU-finansierat projekt i skärgårdsområdet från Kolmården till Västervik lämnats in till Leaderområdet Kustlandet.

För ett år sedan fick vi på Ekubator uppdraget att göra en förstudie i skärgårdsområdet i Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner och vi har gjort djupintervjuer med företag, företrädare för företagsorganisationer, kommuner och regionen.

Kortfattat innehåller vår ansökan att under en tidsperiod av två år erbjuda företag i området mötesmöjligheter för ökat samarbete, inspiration och nätverkande, utbildningar online och på plats i företagsrelaterade ämnen, affärsutveckling, nyföretagarrådgivning och gemensam marknadsföring – allt för att stärka den enskilda företagaren i området och för att bygga en starkare gemenskap företagen emellan.

Projektansökan har redan fått uppmärksamhet, se bifogade artiklar i Norrköpings Tidningar från måndag 10 oktober 2016.

nt_artikel_20161010 nt_artikel_gryt_20161010

 

 

 

 

 

 

 


Fotnot: Krister och Anna på Gryts Varv hade inte tillträtt som nya krögare på Gryts Varv när
intervjuerna gjordes.

 

 

Driver du företag i skärgården i östra Sverige?  Då kanske ditt företag är ett av dem som projektet ”Archipelago Partnerships Archipelago – strategic partnerships for business development” söker.

Man vill utveckla företagandet i skärgården i Sverige och i Finland. I arbetet kommer man att inventera företagsbeståndet, utveckla affärsmodeller och bygga upp en databas för forskning och sprida kunskap.

I projektet kommer studenter att göra behovskartläggningar, jämförelser med andra områden, anordna seminarier och samtidigt genomföra utvecklingsarbete tillsammans med företagen.

Projektet startar i oktober 2016 och skall drivas av Södertörns högskola, Yrkeshögskolan Novia, Handelshögskolan vid Åbo akademi och Drivhuset. Nya digitala lösningar för både samarbete, marknadsföring och försäljning ska också skapas inom projektet.

Projektet finansieras av Central Baltic-programmet, ett av den europeiska unionens strukturfondprogram under territoriellt samarbete. Budgeten är satt till cirka 15,7 miljoner kronor.

”- Skärgårdens företag är små, förhållandena är tuffa, säsongberoendet stort och i många fall saknas intresse från den nya generationen att ta över företag. Målet är att skapa så många samarbetskluster som möjligt för att små företag skall kunna dela på resurser och samtidigt också lära sig av varandra”, säger Paulina Rytkönen, docent Södertörns högskola.

”- I många fall består företagen i skärgården av en person som inte alltid har tid eller resurser för att utveckla företaget. Nu skapas möjlighet till att få hjälp med både affärsutveckling, marknadsföring, ekonomiplanering, digitalisering och nätverkande”, säger Paulina Rytkönen.

Är du intresserad av ovan så kontakta Paulina Rytkönen tel. 08-608 41 09

Harstena

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Södertörns högskola
Text: Maria Lindqvist
Foto: Thomas Ekh

Nyföretagarbarometern över hur många nya företag som startats i Sverige under 2015 har släppts.

Från en kraftig ökning 2014, från plats 264 (2013), av 280 kommuner, till plats 96 (2014) och en 3:e plats i länet efter Linköping (90) och Norrkoping (94) så har vi ett ännu bättre resultat för 2015.

Valdemarsvik förbättrar sig till plats 65 med en ökning på 18,4% och en 2:a plats i Östergötland efter Ödeshög (60).
2015 startade det 5,81 företag per 1.000 invånare, dvs. 45 stycken, mot 38 stycken 2014.

Ekubator har drivit nyföretagarrådgivningen på uppdrag av kommunen sedan våren 2014 och man kan tydligt se vidden av att erbjuda rådgivning på hemmaplan och av rådgivare med ett stort lokalt kontaktnät och kunskap om kommunen och dess näringsliv.

Vi gratulerar Ödeshög, som slog oss i år, och alla nystartade företag i Valdemarsvik under 2015!

startup

I en debattartikel i Norrköpings Tidningar skriver sju kommunalråd i  Västerviks, Valdemarsviks, Söderköpings, Norrköpings, Finspångs, Nyköpings och Oxelösunds kommuner om att ge besöksnäringen mera stöd. Främst i tillståndsärenden men även ge resurser och stöd till företag som vill expandera, skapa tillväxt och nya jobb.

Debattartikel_NorrkopingsTidningar_20150624

 

 

 

 

 

 

Tillväxtverket kom häromdagen med en utredning om besöksnäringen 2014 som slår fast att den är en av de få näringarna som växer och som sysselsätter flera än i många storföretag tillsammans. Svensk besöksnäring har ett högre exportvärde än flera viktiga varuområden såsom industrimaskiner, livsmedel, järn och stål, personbilar, trävaror och möbler. Besöksnäringens andel av BNP är dessutom högre än för jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske och livsmedelsindustrin tillsammans.

Läs Tillväxtverkets rapport >>>

Ekubator ser att med rätt satsning kan Östergötland med angränsande kommuner, East Sweden, bli en mycket attraktiv destination. Ostlänken och Förbifart Söderköping är några nyckelsatsningar som kommunerna och näringen själva måste ta vara på. Bygg destinationen under tiden infrastrukturen byggs, var klara att ta emot tillresande gäster från när och fjärran.

Destinationsutveckling >>>

Under 2 dagar genomgår 19 ungdomar Ekubators Sommarvärdskapsutbildning.

För 2:a året genomför Ekubator en utbildning för de ungdomar som fått sommarpraktik i företag inom besöksnäringen i kommunen. Under dessa dagar drillas ungdomarna i värdskap och vetskap, dvs. bemötande och kunskap vad kommunen och regionen kan erbjuda tillresta gäster.

image

 

 

 

 

 

 

image

SirRogerGifford2

 

 

 

 

 

 

Uppstartsmöte med företrädare för regionledningarna, politiker och näringslivet i Östergötland och Södermanland på Östsvenska Handelskammaren torsdagen 21 maj 2015.
Diskussioner fördes hur vi ska skapa tillväxt till regionen runt Ostlänken, Vision East Sweden.

Sir Roger Gifford, VD för SEB i Storbritannien, borgmästare i London under planering och genomförande av OS i London 2012, talade om sina erfarenheter för att lyckas med ett stort projekt som ett peptalk inför Ostlänkenprojektet.

SirRogerGifford1

 

 

 

 

 

Sir Roger Gifford menar att för att lyckas med ett stort projekt måste man ha:

  • En tydlig vision, som även förankras hos befolkning
  • Politisk enighet
  • Bra organisation, tydlig rollfördelning, kunna ta snabba beslut
  • Rekrytera rätt personer och ha en låg omsättning på nyckelpersoner
  • Ha en budget som håller, kontinuerlig uppföljning
  • Leverans i tid, bra samarbete
  • Riskbedömning
  • Mod

Han pratade även om att se till att upphandlingar inom projektet även kan sökas av mindre lokala entreprenörer, detta som en del i förankringen av projektet hos befolkningen.

VisionEastSweden_meeting2015-05-21

 

 

 

 

 

 

Som avslutning av dagen var det en paneldebatt med bl.a. Andreas Capilla, Regionutvecklingsdirektör Region Östergötland, och Johanna Palmér, VD för Östsvenska Handelskammaren. Varje deltagare fick frågan vilka två saker kommer du att göra imorgon på kontoret för att tillväxtarbetet kan starta.

Nu startar vi!

Ekubator anordnar ett nyföretagarcafé där du kan komma in för ett förutsättningslöst samtal om dina tankar om att starta eget företag.
Vi svarar på dina frågor, pratar om företagande och om det skulle behövas så bokar vi tid för enskild rådgivning.
Kom själv, med din kompanjon eller en vän så bjuder vi på fika!

Tid: Torsdag 21 maj 2015 kl. 17-19 OBS! Ändrad tid
Plats: Valdemarsviks Sparbank, lokal Kronan (Ingång från Storgatan)

Välkomna!

 

Har_du_en_ide_om_att_starta_företag

VisionEastSweden

 

 

 

 

 

I vår del av världen, Sörmland och Östergötland, finns människor, organisationer och städer som alla är med och bygger vår gemensamma framtid. Östsvenska Handelskammaren tillsammans med näringsliv, kommun och region gör nu en kraftsamling för att möta denna framtid.

Under april månad ska du som känner regionen bäst delar med dig om vad vi är bäst på, just här – just nu. Med hjälp av era inslag och idéer kan vi starta en process som kan mynna ut i kloka idéer och tankar som för arbetet mot en gemensam regional vision framåt. Hur det går till kan du läsa här nedan, Var med och skapa framtidens region!

Klicka här för att läsa mera…

Ekubator – en del av Vision East Sweden!