Hoppa till innehåll

När är det egna aktiekapitalet förbrukat?

Driver du ett aktiebolag så har du satt in ett aktiekapital när du startade aktiebolaget. Fram t.o.m. 31/12 2019 var lägsta aktiekapital 50.000 kronor och fr.o.m. 1/1 2020 är det sänkt till 25.000 kronor. Tanken med sänkningen är bl.a. att det ska vara lättare (läs billigare) att bilda ett aktiebolag, men det finns en fara också.

Jag brukar få höra vid nyföretagarrådgivning att starta aktiebolag är bäst för då är jag inte personligt ansvarig, men det är en sanning med modifikation. Rätt utifrån att aktiebolaget är en egen juridisk person och inte som en enskild rörelse där du och företaget har samma personnummer. Fel utifrån att styrelsen är alltid personligt ansvariga för moms, arbetsgivaravgifter, avdragen källskatt och andra skatter samt att om företaget förbrukat mer än halva aktiekapitalet är man även personligt ansvarig för alla skulder som uppstår i bolaget.

Förbrukning av aktiekapitalet är detsamma som förlust så det som också är viktigt att veta om är att styrelsen, oavsett om det bara är du eller om det är många personer, måste upprätta en kontrollbalansräkning. Utifrån den kontrollen måste sedan styrelsen bestämma vad som ska göras, tillskott av ägarkapital, banklån, försäljning av tillgångar eller att det bara är en tillfällig nedgång så det reder ut sig av sig självt. Görs inte detta så blir styrelsen betalningsansvarig för bolagets skulder och vid konkurs så finns det personer som köper upp skulder och kräver enskilda styrelsepersoner att betala dem. Det senare är kanske mera vanligt vid större företags konkurser.

Här kan ni läsa mera om förbrukat aktiekapital:
https://mittforetag.com/drivaeget/bokforing-ekonomi/nar-ar-det-egna-kapitalet-forbrukat/

Läs mera om kontrollbalansräkning:
https://mittforetag.com/drivaeget/bokforing-ekonomi/vad-ar-en-kontrollbalansrakning-och-nar-behovs-den/

(Källa mittforetag.com)

Publicerat iBlogg