Hoppa till innehåll

Hur ska företagare agera under Coronakrisen?

Senast uppdaterat den 7 maj 2020

Coronaviruset, COVID-19, har slagit hårt mot främst besöksnäringen där främst reseföretag, konferensanläggningar/boenden, restaurang/caféer har drabbats hårt. Över en natt försvann kunderna, konferenser och resor avbokades etc. och mångas livsverk riskerar att raseras. Även detaljhandeln, frisörer, optiker m.fl. har drabbats och butikerna gapar tomma.

Regeringens åtgärdspaket, se nedan, känns näst intill småföretagarfientliga eftersom de flesta åtgärder är antingen uppskovsbaserade med dröjsmålsränta eller inte tillgängliga. Ensamföretagare har inget skyddsnät som en anställd har. Tyvärr kommer vi se många företagskonkurser om inte virusets framfart upphör inom närmaste tiden. (önsketänkande)

Det är ”lätt” att ge råd såsom att vara aktiv och uppfinningsrik med att ändra eller utveckla sitt företags utbud av tjänster och produkter, marknadsföra sig och investera sig ur krisen. Har man inte ekonomi så är det inte lätt men att spara sig ur en kris är fel väg att ta.

Några tips är:

  • Se över fasta kostnader, telefonabonnemang, elavtal, hyresavtal etc.
  • Skylta om i butiken, städa lagret och ta fram lagervaror och sälj ut.
  • Se över företagets utbud, kan man skapa nya tjänster, tilläggstjänster, skapa paketpriser, hitta samarbeten.
  • Bearbeta kunder, befintliga och nya.
  • Marknadsföring, ”syns man inte, finns man inte”.
  • Omvärldsbevakning, kolla upp trender, kollegor/rivaler.

Andra tips är att vara försiktig med att ”låna sig ur krisen” om det inte är absolut nödvändigt och att företaget kan bära ökade räntekostnader och amorteringar när krisen är över och kunderna/gästerna återvänder.

Var inte heller rädd att fråga din revisor, bankkontakt, företagsrådgivare eller någon annan företagare du har stort förtroende för om råd.


Regeringens åtgärdspaket

Senast beslut taget 2020-04-14

Korttidspermittering: De nya reglerna innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås den 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher: Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran, skriver regeringen. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt: Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

NYTT: Likviditetsförstärkning via skattekontot Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan också få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder. Kostnaden för anståndet blir nu den så kallade basräntan på 1,25 procent för de sex första månaderna, därefter tas en avgift ut per månad som sammanlagt blir 3,1 procent istället för 6,6 procent.

Utvidgat anstånd med skatteinbetalning: Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag: För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som har fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader: Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Kravet på läkarintyg vid sjukdom avskaffas även tillfälligt.

Karensdagen slopas: Karensdagen slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna: För att undvika konkurser efter coronautbrottet lånar Riksbanken ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna. Och de står redo att ”vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”.

Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav: Finansinspektionen sänker bankernas buffertkrav från 2,5 procent till 0 procent till följd av coronaviruset, enligt ett pressmeddelande från myndigheten. Sänkningen uppges motsvara omkring 45 miljarder kronor. Enligt FI görs den i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

Publicerat iBlogg