Hoppa till innehåll

Destinationsutveckling

Destinationsutveckling har fått stor uppmärksamhet inom besöksnäringen de senaste åren.

Sverige ska bli bättre på att ”sälja” allt det som är unikt med vårt avlånga land och det ska ske både inom landet och internationellt. Det finns en stor tillväxtpotential inom besöksnäringen, inte minst på landsbygden.

Destinationsutveckling handlar om att utveckla och stärka en destinations attraktions- och konkurrenskraft. En förutsättning för en god destinationsutveckling är att samarbetet mellan privata och offentliga aktörer fungerar bra. Att ha en gemensam strategi och handlingsplan för alla intressenter på destinationen underlättar och effektiviserar arbetet och gör det tydligt att alla siktar mot samma mål. En effektiv marknadsföring av destinationen är ytterligare en av grundstenarna i arbetet. Inspiration, kreativitet, samarbete, långsiktighet och uthållighet är några av nyckelorden för att lyckas med sin destinationsutveckling.

Vad erbjuder vi?

Ekubator arbetar med projektledning inom destinationsutveckling på uppdrag av företag och kommuner som vill bli bättre på att locka till sig besökare till sin destination.

Vi hjälper till med att bygga starka nätverk av lokala aktörer som vill samarbeta och skapa affärer som stärker destinationens attraktionskraft.

Vi fokuserar på sambanden mellan samverkan, utveckling, marknadsföring samt försäljning och ser till att det finns en balans mellan dessa olika faktorer, vilket i sin tur ger en hållbar destinationsutveckling.

Vi förbättrar kvaliteten på de erbjudanden som redan finns och skapar nya attraktiva upplevelsepaket och erbjudanden som ger ökad försäljning och hållbar tillväxt.

Destinationsutveckling

 • Bygga destinationer ur besökarens perspektiv
 • Nätverksbyggande aktiviteter
 • Utveckling av nya och befintliga tjänster och produkter
 • Marknadsföring och Marknadsstrategier
 • Kommunikationsplattformar
 • Turistbyråer som mötesplatser
 • Gästundersökningar
 • Konsekvensanalyser o.d.
 • Turistekonomiska mätningar (TEM)
 • Nyföretagarrådgivning

Utbildningar

 • Värdskapsutbildningar
 • Sommarvärdskapsutbildningar
 • Gästbemötande
 • Serviceanda
 • Kommun- och Regionkunskap
 • Utbildning inom prissättning, marknadsföring, marknadsstrategier m.m.
 • Turistbyråutbildningar
 • Info Points-utbildningar
 • Kommunvärdskapsutbildningar

Välkomna att kontakta oss för mera information