Hoppa till innehåll

Ekubator AB Inlägg

Aksetta AB får uppdraget

Nu har vi gått igenom alla anbud som kom in angående grundkurs i affärsmannaskap och analysarbete, som ska genomföras fram till februari 2013. Nio bra anbud inkom som gjorde vårt arbete svårare att välja ut ett företag att få vårt uppdrag.
Alla anbud hade intressanta delar som är vad vi letar efter, men det kanske inte är i detta skede utan längre fram i genomförandefasen.
Ett av anbuden kändes dock mera rätt för oss och detta uppdrag.
Aksetta AB från Örebro är företaget som får vårt förtroende denna gången.

Många intresserade

Inatt gick tiden ut för att lämna in anbud på vår förfrågan om att genomföra en grundkurs i affärsmannaskap samt en analys och till min stora glädje har åtta anbud kommit in.
Jag ska läsa in mig på dem under helgen inför vårt styrgruppsmöte på måndag förmiddag där vi ska gå igenom anbuden och bestämma vem som får genomföra vår aktivitet under december-februari.

Snart kommer vi igång

Idag har jag haft ett intressant och givande möte med ESF-rådet. Jag träffade Karin Gellin, regionchef, och Tonny Alenius, vår handläggare.
Efter många diskussioner har vi hittat en lösning så vi kan komma igång med utbildningar inom en månad.
Vi kommer att börja fokusera på affärsmannaskapet och börja bygga upp företaget från grunden med att utbilda inom marknad, affärsplan, omvärldsorientering, ledarskap, medarbetarskap, service, bemötande och kommunikation. Ihop med detta kommer utbildaren att göra djupare analyser av det enskilda företaget tillsammmans med företagaren och anställda. Därefter kommer vi att gå in på mera specifika utbildningar som t.ex. hemsidor, bokföring, försäljning, marknadsföring, turisttyska m.m.
Vi kommer inom kort att kontakta er för att stämma av om aktuella datum för utbildningarna under november och december 2012.
Vi väntar bara på beslutet från ESF-rådet, sedan kör vi…

Beslut närmar sig

På onsdag 17 oktober ska jag träffa regionchefen för ESF-rådet för att få henne att se vikten av vårt projekt för att utveckla våra deltagare. Vi håller alla tummar…

Vår väntan är inte över

Efter kontakt med vår handläggare på ESF-rådet om vilket datum vi kunde förvänta oss ett beslut om att starta genomförandefasen i projektet var svaret att han inte i dagsläget kan ge något datum för detta. Ärendet ska föredras för regionchefen innan beslut tas.
Vi får ge oss till tåls ytterligare en tid. Med tanke på att alla utbildningar måste ut på upphandling först, sedan beredning i styrgruppen och sedan planering och inbjudningar till deltagarna, så blir det ont om tid före jul. Men vi måste igång i november, annars tappar vi allt för mycket tid så jag hoppas ni fortfarande är med oss när vi väl drar igång.
Trevlig helg,
Thomas Ekh
Projektledare

Väntans tider

Vi får ge oss till tåls ännu några dagar. Processen med att få mobiliseringsfasen kontra genomförandefasens aktiviteter och budget gås igenom för fullt på ESF-rådet.