Yrkeshögskoleutbildning

yh_utbildning

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2015 sökte Ekubator en yrkeshögskoleutbildning, Kommunikatör inom destinationsutveckling.
Utbildningen innehåller flera delar så de som utbildar sig har flera ben att stå på, inte bara kommunikatör,
destinationsutvecklare eller trycksaksproducent. Utbildningen blev tyvärr inte godkänd av MYh, dock var vi kvalificerade som YH-utbildning.

Vi anser att en student med vår utbildning har en tydlig anställningsbarhet inom kommuner och företag inom besöksnäringen.
I en mindre organisation kan arbetsuppgifter finnas under icke-säsong med planering, framtagning av trycksaker, produktutveckling m.m.

Vi anser att vår utbildning har en plats inom Yrkeshögskolan så därför har vi beslutat att lämna in en ansökan vid senare tillfälle.
Vår utbildning och dess kursplan kommer att revideras och göras ännu bättre och det vill vi göra tillsammans med tänkta arbetsgivare.

Är du intresserad av vår utbildning eller work shop är du välkommen att höra av dig till oss.

 

 

Share