Hoppa till innehåll

Etikett: ESF-rådet

Projektet Värdskap i Valdemarsvik avslutas

Tyvärr måste vi meddela att i samtal med ESF-rådet har projektet inte nått det resultat i mobiliseringsfasen som krävs för att övergå till genomförandefasen med utbildningar, studieresor, nätverksträffar m.m. 31 maj 2013 är sista dagen för projektets verksamhet.
För mera information kontakta Thomas Ekh.

Mediauppvaktning

I dagens Norrköpings Tidningar ett bra reportage om Ekubators EU-projekt Värdskap i Valdemarsvik.
Artikel i Norrköpings Tidningar 2013-02-06
Artikeln ledde till en morgonintervju i direktsändning i P4 Radio Östergötland. Tur jag har vana av direktsändning från Radio Wix…
Länk till intervju
<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0″ width=”475″ height=”77″ id=”srembeddedplayer” align=”middle”><param name=”allowFullScreen” value=”false” /><param name=”movie” value=”http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8″ /><param name=”quality” value=”high” /><param name=”flashvars” value=”playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4407047%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue&flashSmal=true” /><object name=”flash” data=”http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8″ width=”475″ height=”77″ type=”application/x-shockwave-flash”><param name=”allowFullScreen” value=”false” /><param name=”movie” value=”http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8″ /><param name=”quality” value=”high” /><param name=”flashvars” value=”playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4407047%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue&flashSmal=true” /><param name=”pluginurl” value=”http://get.adobe.com/se/flashplayer/” /><a href=”http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4407047.m4a”>Lyssna: EU-projekt ska ge Valdemarsvik fler beökare</a></object></object>

Snart kommer vi igång

Idag har jag haft ett intressant och givande möte med ESF-rådet. Jag träffade Karin Gellin, regionchef, och Tonny Alenius, vår handläggare.
Efter många diskussioner har vi hittat en lösning så vi kan komma igång med utbildningar inom en månad.
Vi kommer att börja fokusera på affärsmannaskapet och börja bygga upp företaget från grunden med att utbilda inom marknad, affärsplan, omvärldsorientering, ledarskap, medarbetarskap, service, bemötande och kommunikation. Ihop med detta kommer utbildaren att göra djupare analyser av det enskilda företaget tillsammmans med företagaren och anställda. Därefter kommer vi att gå in på mera specifika utbildningar som t.ex. hemsidor, bokföring, försäljning, marknadsföring, turisttyska m.m.
Vi kommer inom kort att kontakta er för att stämma av om aktuella datum för utbildningarna under november och december 2012.
Vi väntar bara på beslutet från ESF-rådet, sedan kör vi…

Vår väntan är inte över

Efter kontakt med vår handläggare på ESF-rådet om vilket datum vi kunde förvänta oss ett beslut om att starta genomförandefasen i projektet var svaret att han inte i dagsläget kan ge något datum för detta. Ärendet ska föredras för regionchefen innan beslut tas.
Vi får ge oss till tåls ytterligare en tid. Med tanke på att alla utbildningar måste ut på upphandling först, sedan beredning i styrgruppen och sedan planering och inbjudningar till deltagarna, så blir det ont om tid före jul. Men vi måste igång i november, annars tappar vi allt för mycket tid så jag hoppas ni fortfarande är med oss när vi väl drar igång.
Trevlig helg,
Thomas Ekh
Projektledare

Väntans tider

Vi får ge oss till tåls ännu några dagar. Processen med att få mobiliseringsfasen kontra genomförandefasens aktiviteter och budget gås igenom för fullt på ESF-rådet.

Möte med ESF-rådet

Fredag den 14 september kommer jag att träffa min handläggare på ESF-rådet för att gå igenom projektet inför beslut om att få fortsätta till genomförandefasen.

Beslut försenat

ESF-rådets beslut om att vi får starta genomförandefasen är försenat. Vi ska ha ett möte 14 september 2012 för att gå igenom utbildningsplaner o.d.
Från början hade vi hoppats på beslut i mitten av augusti, för att göra upphandlingarna under slutet av augusti/början av september och därmed komma igång med aktiviteter i slutet av september. Nu kommer det att bli en förskjutning på cirka en månad.