Ekonomin går upp och ner, tekniken utvecklas i allt snabbare takt och den globala utvecklingen påverkar oss alla. Att vidta rätt åtgärder i rätt tid kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande. Med en strategi som är förankrad i verkligheten får företaget, kommunen eller verksamheten en förmånligare grogrund för fortsatt utveckling.

Ekubator erbjuder kommuner och organisationer tjänster inom:

 • Nyföretagarrådgivning
 • Företagarrådgivning
 • Tillväxt i företag
 • Kompetensutveckling
 • Kommunikationsplattform
 • Marknadsföringskoncept

 

KOMPETENSUTVECKLING
Vi har intern och extern kompetens att kompetensutveckla allt från större organisationer till små företag. Inom kort kommer ett koncept riktad på företag och organisationer inom handel och turism, en värdskapsutbildning.
ORGANISATIONSUTVECKLING
 • Uppstart av lokala förtagarorganisationer/nätverk
 • Utveckling av lokala nätverk
 • Skapande av återkommande företagarträffar
 • Skapa gemensamma marknadsföringsnätverk  
NYFÖRETAGARRÅDGIVNING
 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Budget
 • Bolagsformer och registrering
 • Marknadsplan
 • m.m.
Vid behov erbjuder vi även mera djupgående rådgivning samt introduktionsutbildningar inom t.ex. ekonomi, marknadsföring etc.
Till toppen av sidan

Välkomna att kontakta oss för mera information