Näringslivsutveckling

Ekonomin går upp och ner, tekniken utvecklas i allt snabbare takt och den globala utvecklingen påverkar oss alla. Att vidta rätt åtgärder i rätt tid kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande. Med en strategi som är förankrad i verkligheten får företaget, kommunen eller verksamheten en förmånligare grogrund för fortsatt utveckling.
 
Vi har intern och extern kompetens att utveckla allt från små företag till större organisationer.

 

  Vi erbjuder kommuner, företag och organisationer tjänster inom:

 • Nyföretagarrådgivning
 • Företagarrådgivning
 • Tillväxt i företag
 • Kompetensutveckling
 • Kommunikationsplattform
 • Marknadsföringskoncept

 

  Organisationsutveckling

 • Uppstart av lokala företagarorganisationer/nätverk
 • Utveckling av lokala nätverk
 • Utveckling av bolagsstyrelser och ledningsgrupper
 • Skapande av återkommande företagarträffar
 • Skapa gemensamma marknadsföringsnätverk

 

  Nyföretagarrådgivning

 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Budget
 • Bolagsformer och registrering
 • Marknadsplan
 • m.m.

Vid behov erbjuder vi även mera djupgående rådgivning samt introduktionsutbildningar inom t.ex. ekonomi,
marknadsföring etc.
 

Välkomna att kontakta oss för mera information