Hoppa till innehåll

Näringslivsutveckling i skärgårdsområdet i Östergötland och Västervik

Nu har vår ansökan om ett EU-finansierat projekt i skärgårdsområdet från Kolmården till Västervik lämnats in till Leaderområdet Kustlandet.

För ett år sedan fick vi på Ekubator uppdraget att göra en förstudie i skärgårdsområdet i Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks kommuner och vi har gjort djupintervjuer med företag, företrädare för företagsorganisationer, kommuner och regionen.
Kortfattat innehåller vår ansökan att under en tidsperiod av två år erbjuda företag i området mötesmöjligheter för ökat samarbete, inspiration och nätverkande, utbildningar online och på plats i företagsrelaterade ämnen, affärsutveckling, nyföretagarrådgivning och gemensam marknadsföring – allt för att stärka den enskilda företagaren i området och för att bygga en starkare gemenskap företagen emellan.
Projektansökan har redan fått uppmärksamhet, se bifogade artiklar i Norrköpings Tidningar från måndag 10 oktober 2016.
nt_artikel_20161010 nt_artikel_gryt_20161010
 
 
 
 
 
 
 

Fotnot: Krister och Anna på Gryts Varv hade inte tillträtt som nya krögare på Gryts Varv när
intervjuerna gjordes.

 
 

Publicerat iBlogg