Hoppa till innehåll

Diplomerade Teknikmäklare (DTM)

Som företagare har ni tillgång att ställa frågor till ledande experter i Sverige inom olika ämnesområden genom nätverket Diplomerade Teknikmäklare. Detta är en jättemöjlighet för dig som behöver få svar på frågor, tillgång till experter eller bli hänvisad till personer, företag eller institutioner som kan lösa ditt problem.
Teknikmäklarna kan analysera hur teknik kan utveckla just ditt företag samt förmedla kontakter med framförallt teknikexperter men även med företagsutvecklare samt finansiärer.
Teknikmäklarna har stöd av VINNOVA och samarbetar i ett nationellt nätverk, som har Europeiska partners. Genom kontakt med en teknikmäklare får du tillgång till hela nätverkets samlade kompetens och kontaktnät. Totalt finns det 84 teknikmäklare i hela Sverige och någon av oss vet vem som vet!
Den inledande frågeprocessen är kostnadsfri, däremot ev. framtida konsulter o.d. bekostas av ert företag själv. Ni kan själva ställa enkla frågor direkt på DTM’s hemsida via ett formulär.
Teknikmäklarna arbetar under strikt sekretess.
Exempel på ämnesområden:
• Affärsutveckling
• Bioteknik
• Byggteknik
• Design
• Elektronik
• Energiteknik
• EU-frågor
• Företagsutveckling
• Immaterialrätt
• IT-frågor
• Kemi och kemiteknik
• Livsmedelsteknik
• Maskinteknik
• Materialteknik
• Medicin/Hälsovetenskap
• Miljöteknik
• Patentmäkling
• Produkt- & processutveckling
• Provning/certifiering
• Transport/fordon
• m.m.
För mera information se även DTM’s hemsida.
Kontakta mig så skickar jag iväg frågan inom nätverket.
Thomas Ekh
Diplomerad Teknikmäklare