Hoppa till innehåll

Älvkarleby

Undersökning om framtida turistinformation i Älvkarleby kommun

Survey on future tourist information in Älvkarleby municipality

Ekubator har fått i uppdrag att utreda om Älvkarleby kommun ska ha en bemannad turistbyrå eller om det finns andra lösningar som är bättre för just Älvkarleby.

Ekubator has been commissioned to investigate if Älvkarleby municipality should have a staffed tourist office or if there are other solutions that are better for Älvkarleby.

Vi vill ha din åsikt i denna fråga och ber dig att svara på några frågor i ett frågeformulär.

Klicka på någon av länkarna nedan beroende på om du är företagare, kommuninvånare eller turist för att komma till enkäten. Tack för er hjälp!

We want Your opinion in this matter and ask You to answer a few questions in a questionnaire.

Please click on the link below to access the survey. Thank You for Your help!